22 August 2019

AB CS 02 – Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba”

Contract atribuit către S.C. HALCROW S.R.L.

În data de 15.03.2011 a fost semnat contractul cu nr. 1288 dintre S.C. APA CTTA S.A Alba şi S.C. HALCROW S.R.L.

Ordinul de începere s-a dat în data de 15.04.2011, după ce S.C. HALCROW S.R.L a prezentat garanţia bancară de bună execuţie.

Valoarea contractului este de 10.912.100 lei fără TVA.