22 August 2019

AB CS 03 – Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba”

Contract atribuit Asocierii HILL INTERNATIONAL S.A. – HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) S.R.L. – SAFEGE S.A.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 9/4203 din 15.09.2010. Anunţul de participare nr. 108833 a fost publicat în data de 05.10.2010. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în perioada 12.11 – 16.11.2010. În data de 02.12.2010 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor, apoi procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat  de evaluare şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 6167 din 27.12.2010. Au fost transmise apoi comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. S-a încheiat perioada de depunere a contestaţiilor şi nu s-a depus nicio contestaţie.

În data de 20.01.2011 a fost semnat contractul cu nr. 279 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi Asocierea HILL INTERNATIONAL S.A. – HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST= S.R.L. – SAFEGE S.A.

Asocierea HILL INTERNATIONAL S.A. – HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) S.R.L. – SAFEGE S.A. a transmis către S.C. APA CTTA SA ALBA scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie la data de 10.02.2011. Scrisoarea este înregistrată cu nr. 720 din 10.02.2011. S.C. APA CTTA S.A Alba a emis Ordinul Administrativ Nr. 1/819 din 16.02.2011.

Valoarea contractului este de 8.862.433 lei fără TVA