16 July 2024

AB CL-11 Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Ocna Mureş

Contractul a fost atribuit firmei S.C. FIBEC S.A.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 936/20.02.2012 şi a fost transmisă spre publicare pe SEAP în data de 21.02.2012.

În data de 07.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă, iar în data de 08.03.2012 a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. În data de 21.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă şi tot în aceeaşi zi a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. Validarea documentaţiei de atribuire a fost în data de 30.03.2012. Anunţul de participare a fost transmis spre publicare pe SEAP în data de 02.04.2012, iar în data de 03.04.2012 a fost acceptat şi mai apoi s-a publicat pe SEAP în 04.04.2012 cu nr. 134499.

În 17.04.2012 s-a înregistrat cu nr. 2298 notificarea privind depunerea contestaţiei la C.N.S.C de către S.C. TEHNIX S.R.L.

Autoritatea Contractantă a luat măsura de remediere prin publicarea în SEAP a clarificării nr. 2 cu adresa 2317 din 18.04.2012. În data de 23.04.2012 prin decizia nr. 1064/105/C7/1272 C.N.S.C. respinge contestaţia depusă de către S.C. TEHNIX S.R.L. ca rămasă fără obiect.

În data de 08.06.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4689 din 13.07.2012 şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

Până la data limită de depunere a contestaţiilor nu a fost înregistrată nicio contestaţie.

În data 30.07.2012 a fost semnat contractul cu nr. 5131 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi S.C. FIBEC S.A.

Valoarea contractului este de 22.789.021,40 lei fără TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contractul AB-CL 11 cu data de 10.08.2012 prin adresa AB-CS-03/AC/785 din 06.08.2012