22 August 2019

AB CL 2 – Staţia de epurare Alba Iulia

Contractul a fost atribuit Asocierii HOCHTIEF-Von Roll BHU:

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 4142/10.08.2011 şi în data de 11.08.2011 a fost transmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP. Anunţul de participare a fost respins în data de 18.08.2011 iar în data de 19.08.2011 fost retransmis. În data de 25.08.2011 anunţul de participare a fost din nou respins, ca în următoarea zi, mai exact în 26.08.2011 sa fie retransmis. Acelasi lucru s-a întâmplat în data de 31.08.2011, adică anunţul a fost respins, şi tot în aceeaşi zi a fost retransmis. Validarea anunţului de participare a fost in data de 05.09.2011.

Anunţul de participare nr. 129671  s-a publicat pe SEAP în data de 06.09.2011 iar anunţul de participare nr. 2011/S 171-281864 s-a publicat în JOUE în data de 07.09.2011. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în data de 12.09.2011. În data de 05.10.2011 s-a publicat pe SEAP anunţul de erată nr. 24029, şi în JOUE s-a publicat anunţul de erată nr. 2011/S 193-313661 din data de 07.10.2011.

În data de 04.11.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 6983 din 12.12.2011.

Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. În data de 21.12.2011 a fost depusă o contestaţie de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH  la C.N.S.C, prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire.

A fost emisă decizia C.N.S.C. nr. 174/C5/6154 din data de 19.01.2012 şi înregistrată la S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba cu nr. 410 din data de 23.01.2012, prin care a fost respinsă contestaţia depusă de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH.

În data de 13.02.2012 a fost înregistrată la S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba plângerea depusă de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C.

Prin decizia nr. 1202 din 06.03.2012 Curtea de Apel Alba Iulia a respins ca nefondată plângerea depusă de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH.

În data de 21.03.2012 a fost semnat contractul cu nr. 1627 dintre S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba şi Asocierea HOCHTIEF-Von Roll BHU. 

Valoarea contractului este de 45.792.900 lei fără TVA.

Ordinul de Începere a lucrărilor s-a dat în data de 23.04.2012