22 August 2019

AB CL-3 – Staţia de epurare Blaj

Contract atribuit către BILFINGER BERGER BAUGESELLSHAFT m.b.H

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 4884/12.09.2011, iar în data de 13.09.2011 a fost transmis anunţul de participare spre publicarea SEAP.

În data de 15.09.2011 anunţul de participare a fost respins, iar în data de 16.09.2011 acesta a fost retransmis. Anunţul de participare a fost validat în data de 19.09.2011.

Anunţul de participare nr. 2011/S 181-295780 s-a publicat în JOUE în data de 21.09.2011. În data de 05.10.2011 s-a publicat anunţul de erata cu nr. 24036 pe SEAP.

Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 28.11.2011. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor. În urma acestei proceduri au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 28.12.2011 a fost depusă la CNSC o contestaţie de către Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGESELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L – S.C. ESCALIA CRAUS S.A., prin care se contestă conţinutul comunicării către ofertant.

A fost emisă decizia CNSC nr. 178/14/C7/6266 din 20.01.2012 şi înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba  cu nr. 465 din 25.01.2012 prin care a fost respinsă contestaţia depusă de către Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUSS S.A.

În data de 03.02.2012 Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGESELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.A., a depus plângere la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C. nr. 178/14/C7/6266 din 20.01.2012.

În data de 22.02.2012 Curtea de Apel Alba Iulia prin minuta deciziei nr. 891/2012 a respins ca nefondată plângerea formulată de către Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGESELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.A.

În 12.03.2012 a fost semnat contractul cu nr. 1386 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi BILFIGER BERGER BAUGESELLSHAFT m.b.H.

Valoarea contractului este de 21.467.396,90 lei fără TVA.

Ordinul de Începere a lucrărilor s-a dat în data de 09.04.2012.