22 August 2019

AB CL-4 Staţia de epurare Cugir

Contractul a fost atribuit Asocierii Wabag Water Services S.R.L. şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 5484/10.10.2011 şi a fost transmisă spre publicare pe SEAP la data de 11.10.2011. În data de 07.11.2011 documentaţia de atribuire a fost respinsă. S-a retransmis documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP în data de 11.11.2011. Validarea documentaţiei de atribuire a fost făcută în data de 16.11.2011, iar in data de 18.11.2011 s-a transmis spre publicare anunţul de participare. Anunţul de participare a fost acceptat în 18.11.2011 şi s-a publicat pe SEAP în data de 19.11.2011 cu nr. 131637.

Anunţul de participare nr. 2011/S 224-363984 s-a publicat în JOUE în data de 21.11.2011.

A fost publicat anunţul de erată pe SEAP cu nr. 24568 din 21.12.2011. În data de 31.01.2012 a fost înregistrată cu nr. 604 la S.C. APA CTTA S.A. Alba contestaţie depusă la C.N.S.C de către S.C. Good Prood. S.R.L.

În data de 02.02.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor şi s-a întocmit Procesul Verbal cu nr. 643 din 02.02.2012.

A fost emisă decizia C.N.S.C nr. 302/C2/257 din 03.02.2012 şi înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 756 din 09.02.2012 prin care a fost respinsă contestaţia depusă de către S.C. Good Prood. S.R.L. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor şi apoi au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. În data de 02.04.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 1940 contestaţia nr. 003 din 02.04.2012 depusăla CNSC de către S.C. APA CTTA S.A. Alba şi Asocierea Wabag Water Services S.R.L. şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Valoarea contractului este de 19.411.730,52 lei fără TVA.

Ordinul de Începere a lucrărilor s-a dat în data de 23.05.2012