22 August 2019

AB CL-5 Staţii de epurare Aiud şi Ocna Mureş

Contractul a fost atribuit Asocierii Wabag Water Services S.R.L. şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 7197/16.12.2011. Aceasta a fost transmisă spre publicare pe SEAP în data de 16.12.2011.

Documentaţia de atribuire a fost respinsă în data de 30.12.2011, şi a fost retransmisă spre publicare pe SEAP în data de 13.01.2012. În data de 27.01.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă iar în data de 30.01.2012 a fost retransmisă documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP. Aprobarea documentaţiei de atribuire a fost în data de 03.02.2012 şi s-a transmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP la data de 06.02.2012. Anunţul de participare a fost acceptat in 08.02.2012 şi s-a publicat pe SEAP în data de 09.02.2012 cu nr. 132942.

Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 18.04.2012.

Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat. S-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 18.06.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A Alba cu nr. 3972 contestaţia depusă la C.N.S.C. de către PORR BAU GmbH liderul Asocierii PORR BAU GmbH-TERRAG ASDAG AKTIENGESELLSCHAFT-TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.R.L, prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire.

Prin decizia nr. 11780/2391-C10 din 06.07.2012 C.N.S.C. ia act de renunţare la contestaţia depusă de către PORR BAU GmbH liderul Asocierii PORR BAU GmbH-TERRAG ASDAG AKTIENGESELLSCHAFT-TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.R.L.

În data de 25.07.2012 a fost semnat contractul cu nr. 5014 dintre S.C. APA C.T.T.A S.A. Alba şi Asocierea Wabag Water Services S.R.L şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Valoarea atribuită a contractului este de 34.656.924,76 lei fără TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contractul AB-CL 5 cu data de 09.08.2012 prin adresa AB-CS-03/ac/773 din 01.08.2012.