22 August 2019

AB CL-7 Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Sebeş, modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni

Contract atribuit S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 515/27.01.2012 şi această documentaţie a fost transmisă spre publicare pe SEAP în data de 27.01.2012. În data de 10.02.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă. A fost retransmisă spre publicare pe SEAP în data de 13.02.2012. Validarea documentaţiei de atribuire a fost în data de 29.02.2012 şi în aceeaşi zi s-a transmis spre publicare pe SEAP anunţul de participare. În data de 01.03.2012 anunţul de participare a fost acceptat şi în data de 02.03.2012 a fost publicat pe SEAP cu nr. 133579.

În data de 15.05.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat, mai apoi întocmindu-se raportul procedurii de atribuire a ofertelor şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 02.07.2012 a fost semnat contractul cu nr. 4370 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A.

Valoarea contractului este de 19.887.829,14 lei făra TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contractul AB-CL 7 cu data de 18.07.2012 prin adresa AB-CS-3/AC/690 din 10.07.2012.