22 August 2019

AB CL-8 Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Blaj

Contractul a fost atribuit S.C. FIBEC S.A.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 659/03.02.2012, iar în data de 07.02.2012 a fost transmisă spre publicare pe SEAP.

În data de 22.02.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă şi în data de 24.02.2012 a fost retransmisă documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP. Această documentaţie a fost validata în data de 12.03.2012. În data de 13.03.2012 s-a transmis spre publicare pe SEAP anunţul de participare iar în data de 14.03.2012 anunţul a fost acceptat şi s-a publicat pe SEAP în data de 15.03.2012 cu nr. 133948.

În data de 26.03.2012 s-a înregistrat cu nr. 1766 notificarea privind depunerea contestatiei la C.N.S.C de către S.C. TEHNIX S.R.L.

Autoritatea Contractantă a luat măsura de remediere prin publicarea pe SEAP a clarificării nr. 1 cu adresa 1837 din 28.03.2012.

În data de 05.04.2012 a fost înregistrată cu nr. 2059 decizia C.N.S.C nr. 834/C6/945/02.04.2012 privind respingerea contestaţiei depusă de către S.C. TEHNIX S.R.L. ca rămasă fără obiect.

În data de 24.05.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4527 din 09.07.2012 şi s-au transmis comunicările către toţi participanţii.

În data de 18.07.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 4828 contestaţia depusă la C.N.S.C. de către Asocierea Ideconsa – Vianco Siglo 21 Blaj, prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire şi declararea ofertei ca fiind neconformă.

Autoritatea Contractantă şi-a întocmit puncte de vedere pentru ambele contestaţii şi le-a trimis la C.N.S.C. în data de 24.07.2012. Prin decizia nr. 2556/C6/2975, 2985 din 02.08.2012, înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba sub nr. 5423/08.08.2012, C.N.S.C. respinge ca nefondate contestaţiile depuse de Asocierea Ideconsa – Vianco Siglo 21 Blaj şi Asocierea BILFIGER BERGER BAUGESELLSHAFT m.b.H – S.C. CARTEL BAU S.A.

În data de 14.08.2012 a fost semnat contractul cu nr. 5540 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi S.C. FIBEC S.A.

Valoarea contractului este de 29.185.136,69 lei fără TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contractul AB-CL-8 cu data de 03.09.2012 prin adresa AB-CS-03/AC/842 din 24.08.2012