22 August 2019

AB CL-9 Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cugir

Contract atribuit firmei S.C. FIBEC.S.A.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 861/15.02.2012, şi a fost publicată pe SEAP în data de 16.02.2012. În data de 05.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă iar în data de 06.03.2012 a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. În 20.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă. A fost retransmisă documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP în data de 21.03.2012.

În data de 02.04.2012 documentaţia a fost validată, şi în aceeaşi zi s-a transmis spre publicare pe SEAP anunţul de participare. În data de 03.04.2012 anunţul de participare a fost acceptat şi s-a publicat pe SEAP în aceeaşi zi având numarul 134522.

În data de 14.06.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4603 din 11.07.2012 şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 16.07.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A Alba cu nr. 4745 contestaţia nr. 2526/16.07.2012 depusă la C.N.S.C. de către S.C. CARTEL BAU S.A., prin care se contestă comunicarea rezultatului procedurii de atribuire.

Autoritatea Contractantă şi-a întocmit punctul de vedere pentru contestaţia depusă şi a trimis-o la C.N.S.C în data de 24.07.2012.

Prin decizia nr. 2717/C11/2936 din 10.08.2012, înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. sub nr. 5588/16.08.2012, C.N.S.C. respinge ca nefondată contestaţia depusă de S.C. CARTEL BAU S.A.

În data de 20.08.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 5618 contestaţia depusă la C.N.S.C. de către S.C. CORTINA 2000 S.R.L., prin care se contestă rezultatul procedurii de atribure.

În data de 17.09.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A Alba cu nr. 6362, decizia C.N.S.C. nr. 3188/C11/3526 din 13.09.2012, prin care admite contestaţia depusă de către S.C CORTINA 2000 S.R.L şi dispune:

        – anularea raportului procedurii nr. 4603 din 11.07.2012 şi a actelor subsecvente acestuia;

             – reevaluarea ofertei S.C CORTINA 2000 S.R.L.

Procesul de reevaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire cu nr. 6720 din 02.10.2012 şi s-au transmis comunicările către toţi participanţii.

S-a încheiat perioada de depunere a contestaţiilor şi nu s-a depus nicio contestaţie.

În data de 16.10.2012 a fost semnat contractul cu nr. 7059 dintre S.C APA CTTA S.A Alba şi S.C. FIBEC S.A.