22 August 2019

AB CS 04 – Auditul proiectului

Contractul a fost atribuit S.C. DELOITE AUDIT S.R.L.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 6962 din 09.12.2011.

A fost transmisă documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP în data de 14.12.2011. Documentaţia a fost respinsă în data de 30.12.2011 şi în data de 18.01.2012 documentaţia de atribuire a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. În data de 02.02.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă, iar în data de 10.02.2012 aceasta a fost retransmisă spre publicare pe SEAP.

În data de 28.02.2012 documentaţia de atribuire a fost validată de către ANRMAP. În data de 29.02.2012 a fost transmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP. Anunţul de participare a fost validat în data de 01.03.2012 şi în aceeaşi zi a fost publicat pe SEAP cu nr. 133569. Şedinţa de deschidere a ofertelor  a fost în data de 04.04.2012. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 2786 din 04.05.2012.

Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. S-a încheiat perioada de depunere a contestaţiilor şi nu s-a depus nicio contestaţie.

În data de 22.05.2012 a fost semnat contractul cu nr. 3297 dintre S.C APA CTTA SA Alba şi  S.C. DELOITE AUDIT S.R.L.

Valoarea contractului este de 250.171 lei fără TVA.