22 August 2019

Contract AB CL-6 Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Alba Iulia

Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A – S.C. DAFORA S.A.

Documentatia de atribuire a fost aprobata de catre Beneficiar cu nr. 7/4201 din data de 15.09.2010. Anuntul de participare nr. 108501 a fost publicat in data de 30.09.2010. Vizitarea amplasamentelor a avut loc in perioada 12.10.2010 – 08.11.2010, iar sedinta de deschidere a ofertelor a avut loc in data de 19 noiembrie 2010. Dupa incheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a intocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr.5763 din 07.12.2010. Au fost transmise comunicarile privind rezultatul catre toti participantii. S-a incheiat perioada de depunere a contestatiilor si nu s-a depus nicio contestatie. In data de 20.01.2011 a fost semnat contractul cu nr. 280 dintre S.C APA C.T.T.A. S.A. Alba si Asocierea S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. – S.C. DAFORA S.A.

Constructorul a transmis Inginerului documentele necesare pentru emiterea Ordinului de Incepere. Inginerul, la randul lui, a emis Ordinul de Incepere a Lucrarilor pentru contractul AB-CL-6 cu data de 04.03.2011 prin adresa AB-CS-03/279/GH/110 din 01.03.2011.

Valoarea contractului este de 34.377.890 lei fara TVA.