23 September 2021

Comunicat incheiere contract AB CL 1

Încheierea Contractului de Proiectare şi Execuţie lucrări pentru Staţiile de tratare a apei Sebeşel, Petreşti, Cugir, Staţia de epurare Sebeş, Staţia de epurare Cimpeni “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Alba”

În cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba”, a fost finalizat contractul de proiectare si execuţie lucrări AB CL-1 – Staţiile de tratare a apei Sebeşel, Petreşti, Cugir, Staţia de epurare Sebeş, Staţia de epurare Cimpeni, care şi-a propus îmbunătăţirea infrastructurii aferente epurării apelor uzate si a protecţiei mediului.
În valoare totală de 45.954.986,68 LEI fără TVA, contractul a fost implementat de catre Asocierea COSTRUZIONI DONDI S.p.A.- S.C. DAFORA S.A.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”.