18 October 2021

Contractul AB CL 6 – „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia”

Contractul de lucrări pentru aglomerarea Alba Iulia din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba”, finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu, a fost atribuit asocierii S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. / S.C. DAFORA S.A.