18 October 2021

Mecanismul de finantare si implementare

Finanţarea europeană prin Programul Operaţional Sectorial Mediu este derulată la nivelul României de către Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), prin Autoritatea de Management (AM) pentru POS Mediu. În această calitate, MMSC va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces. AM are un rol specific în asigurarea unei priviri de ansamblu strategice asupra POS Mediu. La nivel regional, Autoritatea de Management coordonează implementarea programului prin intermediul a opt Organisme Intermediare (OI).

Cele opt OI vor îndeplini un rol important în implementarea POS la nivel regional actionând ca interfaţă între AM şi beneficiari. AM a delegat anumite responsabilităţi Organismelor Intermediare (denumite OI-uri). Responsabilităţile principale ale acestora sunt legate de programare, monitorizare, control şi raportare. Delegarea activităţilor de la AM la OI este reglementată de un acord scris.

Pentru judeţul Alba, Organismul responsabil este Organismul Intermediar 7 Regiunea Centru Sibiu.

Beneficiarul finanţării din Fondul de Coeziune este S.C. APA CTTA S.A. ALBA, compania specializată în furnizarea serviciilor de apă şi canalizare din Judeţul Alba. Compania de Apă este responsabilă atât pentru furnizarea serviciilor de apă şi canal, cât şi pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii specifice din judeţul Alba, în baza unui contract de delegare din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Alba. Prin Unitatea specializată în implementarea proiectelor – UIP –, APA CTTA ALBA derulează şi administrează contractele incluse în finanţarea curentă acordată prin POS Mediu.

Valoarea eligibilă a proiectului, aprobată prin Contractul de finanţare semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor este de aproximativ 394 de milioane de lei.

În proiect sunt cuprinse 11 contracte de lucrari şi doua contracte de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi, respectiv, supervizarea lucrărilor de execuţie la contractele de lucrări.