18 October 2021

Proiect finanţat prin POS MEDIU

Dezvoltarea actuală a societăţii româneşti şi globale impune noi provocări pentru administraţiile locale şi furnizorii de utilităţi publice, impunând dezvoltarea adecvată a infrastructurii pentru a răspunde acestor provocari. Nevoile de dezvoltare impun eforturi majore în termeni de resurse umane şi financiare.

Uniunea Europeană a venit în întâmpinarea acestor nevoi, în demersul de uniformizare a calităţii serviciilor şi a practicilor de protecţie a mediului, alocând resurse financiare pentru proiecte de dezvoltare la nivel local, prin instrumente financiare specifice, respectiv, Fondurile Structurale.

În România, Programul Operational Sectorial Mediu reprezintă unul dintre mecanismele prin care se concretizează Fondurile Structurale. Bugetul POS Mediu este de aproximativ 5.6 mld. Euro, din care sectorul de apă/apă uzată beneficiază de aproximativ 60%. POS Mediu este structurat pe cinci axe prioritare şi o axă referitoare la asistenta tehnică. Axa prioritară 1 vizează investiţiile pentru extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare.

În acest context, S.C. APA CTTA SA Alba beneficiază de fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”, proiect de anvergură ce se derulează pe parcursul a patru ani.

 • Contribuţia nerambursabilă UE: 80.015.446 euro – 78,41%
 • Contribuţia nerambursabilă Guvernul României: 12.237.657 euro – 11,99%
 • Contribuţia Autorităţilor locale: 1.882.716 euro – 1,85%
 • Contribuţie Beneficiar SC APA CTTA SA ALBA: 7.910.181 euro – 7,75%

Valoarea totală a proiectului este de 102.046.000 euro şi include un contract de furnizare vehicule operaţionale, trei contracte de servicii şi unsprezece contracte de lucrări.

Lista de mai jos reprezintă o descriere sintetică a acestor contracte :

Furnizare vehicule operaţionale (AB-CS-01)

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului (AB-CS-02)

Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor (AB-CS-03)

Auditul proiectului (AB-CS-04)

Staţiile de tratare a apei Petreşti, Sebeşel, Cugir, staţia de epurare Sebeş, staţia de epurare Cîmpeni (AB-CL-1):

 • Staţii tratare apă Sebeşel, Petreşti, Cugir
 • Staţia de epurare Sebeş
 • Staţia de epurare Cîmpeni

Staţia de epurare Alba Iulia (AB-CL-2)

Staţia de epurare Blaj (AB-CL-3)

Staţia de epurare Cugir (AB-CL-4)

Staţii de epurare Aiud şi Ocna Mureş (AB-CL-5)

 • Staţia de epurare Aiud (AB-CL-5.1)
 • Staţia de epurare Ocna Mureş (AB-CL-5.2)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia (AB-CL-6)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Sebeş, modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni (AB-CL-7)

 • Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Sebeş (AB-CL-7.1)
 • Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni (AB-CL-7.2)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Blaj (AB-CL-8)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cugir (AB-CL-9)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Aiud (AB-CL-10)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Ocna Mureş (AB-CL-11).

La nivel tehnic, proiectul urmareşte extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare din regiunea oraşelor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebes, Cugir, Ocna Mureş şi Cîmpeni, constând în principal din urmatoarele activităţi:

Reabilitarea staţiilor de tratare a apei;

Extinderea staţiilor de pompare şi a reţelelor de alimentare cu apă potabilă;

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate.

Contractele de lucrări ce se vor derula prin prezenta finanţare în judeţul Alba cuprind sisteme de captare, tratare şi distribuţie a apei, dar şi reţelele de colectare şi epurare a apelor uzate.