23 September 2021

SAMTID

In cadrul programului „PHARE 2002 – coeziune economica si sociala” exista o componenta de investitii „SAMTID – program de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii „.

Programul SAMTID a fost realizat de Ministerul Administraţiei Publice şi Internelor (MAI) pentru a ajuta oraşele mici şi mijlocii din Romania să imbunătăţească serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apei uzate.

 

Programul SAMTID a fost finanţat in cadrul Investiţiilor pentru Coeziune Economică şi Socială (CES), componentă a subprogramului “Coeziune Economică si Socială” ce face parte din Phare 2002 si Phare 2003. Aproximativ 40 milioane de euro au fost alocate in cadrul Phare 2002 pentru Faza Pilot a SAMTID, din care 15 milioane de euro reprezintă sprijin Phare, 5 milioane reprezintă cofinanţare naţională şi 20 de milioane de euro constituie sprijinul acordat de Instituţiile finanţatoare internaţionale (IFI).

 

Obiectivele programului se refera in principal la:

* dezvoltarea capacitatii institutional la nivelul administratiei publice locale prin crearea unor asociatii de orase si infiintarea unor operatori regionali puternici in sectorul alimentarii si distributiei de apa;

* realizarea unor investitii, reabilitari si modernizari in sectorul tratarii, stocarii si distributiei de apa;

* eficientizarea distributiei de apa prin eliminarea pierderilor din retea si contorizarea consumatorilor.

 

La nivelul judetului Alba a fost intocmita documentatia de proiect ,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in municipiile si orasele judetului Alba” cu scopul de a fi finantat din fondurile de investitii SAMTID.

Licitatia pentru executia lucrarilor a fost adjudecata firmei ESSER EMPEDOS JOINT VENTURE din Grecia, la o valoare de 7.698.795 EURO, din care valoarea totala de rambursat fiind de 3.849.398 EURO.