18 October 2021

Rezultate si beneficii

Obiectivul global al Proiectului a fost acela de a imbunatati infrastructura de mediu in domeniul apelor uzate in Judetul Alba. Obiectivul general al Proiectului inglobeaza urmatoarele aspecte:

Respectarea in totalitate a Directivelor UE si a legislatiei romanesti in domeniul alimentarii cu apa, a colectarii si epurarii apelor uzate;

Cresterea gradului de acoperire a populatiei cu servicii de alimentare cu apa si canalizare pana la 100% in aglomerarile respective;

Cresterea capacitatii institutionale locale de implementare a proiectelor.

Implementarea Proiectului a adus beneficii in termeni de extindere si modernizare a retetelor de ape si ape uzate, dar si de modernizare a componentelor existente de infrastructura. Modernizarea infrastructurii va aduce beneficii atat pentru SC APA CTTA SA Alba, prin reducerea costurilor de operare, reducerea pierderilor si un management eficient al resurselor de apa, cat si pentru consumatorii finali, prin cresterea gradului de conectare la sistemele de furnizare de apa potabila si canalizare si prin imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate de catre Operatorul Regional.

Situatia contractelor de servicii si de lucrari din cadrul Proiectului:

Denumirea componentei: Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului “Extindere si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Alba”
Codificarea componentei: AB-CS-02
Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C APA C.T.T.A. S.A Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: SEAP – nr. 108567/30.09.2010

JOUE – nr. 2010/S 191-292288/29.09.2010

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Nr. 1288/15.03.2011
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: SEAP – 104123/24.03.2011

JOUE – 2011/S 60-096839/26.03.2011

Numele câștigătorului: SC HALCROW ROMANIA SRL
Obiectivele contractului: Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului
Valoarea contractului la atribuire: 10.912.100,00 RON (fara TVA); 13.531.004 (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 10.882.785,34 RON (fara TVA); 13.494.653,82 RON (cu TVA)
Perioada de execuție: 14.04.2011 – 28.02.2015
Denumirea componentei: Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor
Codificarea componentei: AB-CS-03
Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C APA C.T.T.A. S.A Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: SEAP – nr. 108833/05.10.2010

JOUE – nr. 2010/S 194-296693/04.10.2010

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Nr. 279/20.01.2011
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: SEAP – 100516/25.01.2011

JOUE – 2011/S 19-030013/28.01.2011

Numele câștigătorului: Asocierea Hill International NV, Hill International( Bucharest) SRL, Safege, prin lider Hill International NV
Obiectivele contractului: Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor
Valoarea contractului la atribuire: 8.862.433,00 RON (fara TVA); 10.989.416,92 (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 9.894.675,20 RON (fara TVA); 12.203.949,05 lei  (cu TVA)
Perioada de execuție: 16.02.2011 – 31.05.2017
Denumirea componentei: Servicii de audit a Proiectului
Codificarea componentei: AB-CS-04
Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C APA C.T.T.A. S.A Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: SEAP – nr. 133569/01.03.2012

 

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Nr. 3297/22.05.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: SEAP – 124908/25.05.2012

 

Numele câștigătorului: SC Deloitte Audit SRL
Obiectivele contractului: Servicii de audit al proiectului
Valoarea contractului la atribuire: 250.171,00 RON (fara TVA); 310.212,04 RON (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 250.171,00 RON (fara TVA); 308.210,67 RON  (cu TVA)
Perioada de execuție: 22.05.2012-15.08.2016
  1. Contracte de lucrări
Denumirea componentei: Staţiile de tratare a apei Sebeşel, Petreşti, Cugir, staţia de epurare Sebeş, staţie de epurare Cîmpeni
Codificarea componentei: AB-CL-1
Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C APA C.T.T.A. S.A Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: Anunt de participare in SEAP – 133512 /01.03.2012

Anunt de participare in JOUE – 2012/S 44-072437 /03.03.2012

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Contract nr. 7387/26.10.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: Anunț nr. 130224/02.11.2012 – SEAP

Anunț 2012/S 212-349554/03.11.2012 – JOUE

Numele câștigătorului: Asocierea: Costruzioni  Dondi S.p.A – Dafora SA, lider de asociere Costruzioni Dondi S.p.A
Obiectivele contractului: Construire Stație de epurare de capacitate 30000 PE Construire Stație de epurare de capacitate 8000 PE ;

Reabilitare stații de tratare Petrești, Sebeșel şi Cugir, construire treapta nouă pentru tratare nămol Sebeșel şi Cugir

Valoarea contractului la atribuire: 45.954.986,68 lei (fără TVA) ; 56.984.183,48 lei (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 45.954.986,68 lei (fără TVA) ; 56.984.183,48 lei (cu TVA)
Perioada de execuție: 16.11.2012-17.06.2016- contract reziliat
Perioada de notificare a defectelor (PND): Contractul s-a reziliat in data de 17.06.2016
Denumirea componentei: Statie de epurare Alba Iulia
Codificarea componentei: AB-CL-2
Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C APA C.T.T.A. S.A Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: Anunt de participare in SEAP – 129671 /07.09.2011 (anunt de erata nr. 24029/05.10.2011)

Anunt de participare in JOUE – 2011/S 171-281864 /09.07.2011 (anunt de erata nr. 2011/S 193- 313661 din 07.10.2011)

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Contract nr. 1627/21.03.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: Anunț nr. 122865/28.03.2012 – SEAP

Anunț 2012/S 64-103529/31.03.2012 – JOUE

Numele câștigătorului: Asocierea HOCHTIEF Solutions AG – Von Roll BHU prin lider al asocierii HOCHTIEF Solutions AG
Obiectivele contractului: Construire Stație de epurare de capacitate 84000 PE
Valoarea contractului la atribuire: 45.792.900 lei (fără TVA) ; 56.783.196 (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 45.792.900 lei (fără TVA) ; 56.783.196 (cu TVA)
Perioada de execuție: 23.04.2012 – 03.12.2014
Perioada de notificare a defectelor (PND): 04.12.2014 – 04.03.2016
Denumirea componentei: Statie de epurare Blaj
Codificarea componentei: AB-CL-3
Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C APA C.T.T.A. S.A Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: Anunt de participare in SEAP – 130679 /20.09.2011 (anunt de erata nr. 24036/05.10.2011)

Anunt de participare in JOUE – 2011/S 181-295780 /21.09.2011 (anunt de erata nr. 2011/S 194- 315150 din 08.10.2011)

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Contract nr. 1386/12.03.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: Anunț nr. 122518/16.03.2012 – SEAP

Anunț 2012/S 55-089389/20.03.2012 – JOUE

Numele câștigătorului: Bilfinger Berger Baugesellschaft m.b.H.
Obiectivele contractului: Construire Stație de epurare de capacitate 26000 PE
Valoarea contractului la atribuire: 21.467.396,90 lei (fără TVA) ; 26.619.572,16 lei  (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 21.467.396,90 lei (fără TVA) ; 26.619.572,16 lei (cu TVA)
Perioada de execuție: 09.04.2012 – 23.06.2014
Perioada de notificare a defectelor (PND): 24.06.2014 – 23.10.2015
Denumirea componentei: Statie de epurare CUGIR
Codificarea componentei: AB-CL-4
Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C APA C.T.T.A. S.A Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: Anunț de participare in SEAP – 131637 /19.11.2011 (anunt de erata nr. 24568/21.12.201)

Anunț de participare in JOUE – 2011/S 224-363984 /22.11.2011 (anunt de erata nr. 2011/S 248- 402292 din 24.12.2011)

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Contract nr. 2696/02.05.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: Anunț nr. 124229/08.05.2012 – SEAP

Anunț 2012/S 89-145974/10.05.2012 – JOUE

Numele câștigătorului: Asocierea SC WABAG WATER SERVICES SRL – SC VECTRA SERVICE SRL, prin lider al asocierii SC WABAG WATER SERVICES SRL
Obiectivele contractului: Construire Stație de epurare de capacitate 30000 PE
Valoarea contractului la atribuire: 19.411.730,52 lei (fără TVA) ; 24.070.545,84 (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 19.411.730,52 lei (fără TVA) ; 24.070.545,84 (cu TVA)
Perioada de execuție: 23.05.2012 – 14.04.2015
Perioada de notificare a defectelor (PND): 14.04.2015 – 07.11.2016
Denumirea componentei: Staţii de epurare Aiud şi Ocna Mureş
Codificarea componentei: AB-CL-5
Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C APA C.T.T.A. S.A Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: Anunt de participare in SEAP – 132942 /09.02.2012

Anunt de participare in JOUE – 2012/S 29-047071 /11.02.2012

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Contract nr. 5014/25.07.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: Anunț nr. 127088/31.07.2012 – SEAP

Anunț 2012/S 147-245531/02.08.2012 – JOUE

Numele câștigătorului: Asocierea: S.C. Wabag Water Services S.R.L. – S.C. Vectra Service S.R.L. prin lider al asocierii SC WABAG WATER SERVICES SRL
Obiectivele contractului: Construire Stație de epurare de capacitate 24000 PE

Construire Stație de epurare de capacitate 15000 PE

Valoarea contractului la atribuire: 34.656.924,76 lei (fără TVA) ; 8.317661,94 (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 34.656.924,76 lei (fără TVA) ; 8.317.661,94 (cu TVA)
Perioada de execuție: 09.08.2012 – 24.04.2015 Stație de epurare Aiud

09.08.2012 – 29.04.2015 Stație de epurare Ocna Mureş

Perioada de notificare a defectelor (PND): 07.05.2015 – 07.11.2016
Denumirea componentei: Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia
Codificarea componentei: AB CL 6
Tipul procedurii de atribuire: Licitatie deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: SC APA CTTA SA ALBA
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu e cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: 108501/30.09.2010 in SEAP si 2010/S 191-292290/01.10.2010 in JOUE
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: 280/20.01.2011
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: 100590/25.01.2011 in SEAP si 2011/S 18-028176/27.01.2011 in JOUE
Numele câștigătorului: Asocierea SC Hidroconstructia SA –Dafora SA
Obiectivele contractului: Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Alba Iulia
Valoarea contractului la atribuire: 34.377.890,07 lei (fara TVA) si 42.628.583,69 lei (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 32.308.082,26 lei (fara TVA) , 40.062.022,00 lei (cu TVA)
Perioada de execuție: 04.03.2011-14.12.2012
Perioada de notificare a defectelor (PND): 15.12.2012-25.04.2014
Denumirea componentei: Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Sebeș, modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni.
Codificarea componentei: AB-CL7
Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisă
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C. APA CTTA S.A. Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: 133579/02.03.2012 In SEAP, 2012/S 45-074188/06.03.2012 in JOUE
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Nr. 4370 din 02.07.2014
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: 126249/07.07.2012 in SEAP, 2012/S 131-217388/11.07.2012 in JOUE
Numele câștigătorului: S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.
Obiectivele contractului: Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Sebeș, modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni.
Valoarea contractului la atribuire: 19.887.829,14 LEI fără TVA și 24.660.908,13 Lei cu TVA
Valoarea contractului la finalizare: 18.911.717,91 LEI fără TVA și 23.450.530,21 Lei cu TVA
Perioada de execuție: 18.07.2012-14.07.2014 (23 Luni)
Perioada de notificare a defectelor (PND): 15.07.2014-20.04.2016 (21 Luni)
Denumirea componentei: Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Blaj
Codificarea componentei: AB CL-8
Tipul procedurii de atribuire: Licitatie deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C. APA CTTA S.A. Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu e cazul.
Numărul și data publicării anunțului de participare: Anunt participare Sistemul Electronic de Achiziții Publice : 133948 / 15.03.2012

Anunt participare Jurnalul Oficial al Uniunii Europene : 2012/S 53-087083 din 16.03.2012

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Contract nr. 5540 / 14.08.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: Anunt atribuire Sistemul Electronic de Achiziții Publice : 127937 / 25.08.2012

Anunt atribuire Jurnalul Oficial al Uniunii Europene : 2012/S 164-272349 din 28.08.2012

Numele câștigătorului: S.C. FIBEC S.A.
Obiectivele contractului: „Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Blaj”
Valoarea contractului la atribuire: 29.185.136,69 lei ( fara T.V.A.) respectiv 36.189.569,50 lei (cu T.V.A.)
Valoarea contractului la finalizare: 27.864.252,49 lei (fara T.V.A.) respectiv 34.551.673,09 lei (cu T.V.A.)
Perioada de execuție: 03.09.2012 – 25.11.2015
Perioada de notificare a defectelor (PND): 25.11.2015 – 24.11.2016
Denumirea componentei: Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Cugir
Codificarea componentei: AB CL 9
Tipul procedurii de atribuire: Licitatie deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: SC APA CTTA SA ALBA
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu e cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: 134522/03.04.2012 anunt de participare in SEAP
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: 7059/16.10.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: 129820/19.10.2012 anunt de atribuire in SEAP
Numele câștigătorului: SC FIBEC SA CAMPINA
Obiectivele contractului: Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Cugir
Valoarea contractului la atribuire: 12.380.087,42 lei (fara TVA) si 15.351.308,4 lei (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 9.337.461,37 lei ( fara TVA), 11.442.287,73 lei (cu TVA)
Perioada de execuție: 29.10.2012-25.07.2016
Perioada de notificare a defectelor (PND): 26.07.2016-26.07.2017
Act adițional 1 Act aditional nr. 1/19.03.2013/Deschidere cont pentru virarea retinerilor
Act adițional 2 Act aditional nr. 2/18.12.2013/Reducere valoare certificat interimar de plata
Act adițional 3 Act aditional nr. 3 /08.04.2014/Schimbare cont bancar
Act adițional 4 Act aditional nr. 4/12.06.2014/ Activare clauza 14.5
Act adițional 5 Act aditional nr. 5/27.06.2014/ Adaugare cont bancar
Act adițional 6 Act aditional nr. 6/03.12.2014/ Schimbare cont bancar
Ordin de variație 1 Data: 18.10.2013

Scopul: Actualizare devize lucrări în urma adaptării la teren

Valoare: -208.646,24 lei

Ordin de variație 2 Data: 09.04.2014

Scopul: Actualizare devize lucrări în urma adaptării la teren

Valoare: -155.727,90 lei

Ordin de variație 3 Data: 20.08.2014

Scopul: Actualizare devize lucrări în urma adaptării la teren

Valoare: -109.012,85 lei

Ordin de variație 4 Data: 31.08.2015

Scopul: Actualizare devize lucrări în urma adaptării la teren

Valoare: -599.510,03 lei

Ordin de variație 5 Data: 12.11.2015

Scopul: Actualizare devize lucrări în urma adaptării la teren

Valoare:- 683.266,64 lei

Ordin de variație 6 Data: 10.03.2016

Scopul: Actualizare devize lucrări în urma adaptării la teren

Valoare: -727.298,83 lei

Ordin de variație 7 Data: 12.05.2016

Scopul: Actualizare devize lucrări în urma adaptării la teren

Valoare: -331.353,09 lei

 
Denumirea componentei: Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in aglomerarea Aiud
Codificarea componentei: AB CL 10
Tipul procedurii de atribuire: Licitatie deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: SC APA CTTA SA ALBA
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu e cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare: 129825/08.09.2011 anunt de participare in SEAP

JOUE 2011/S 174-286059/10.09.2011

Anunt de erata din SEAP nr. 24033/05.10.2011

JOUE 2011/S 194-315151/08.10.2011

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: 09.04.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: 123476/12.04.2012 anunt de atribuire in SEAP

JOUE 2012/S 73-120474/14.04.2012

Numele câștigătorului: SC FIBEC SA
Obiectivele contractului: Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in aglomerarea Aiud
Valoarea contractului la atribuire: 24.871.924,88 lei (fara TVA) si 30.841.186,85 lei (cu TVA)
Valoarea contractului la finalizare: 22.078.723,14 lei (fara TVA) si 27.377.616,68 (cu TVA)
Perioada de execuție: 20 luni
Perioada de notificare a defectelor (PND): 12 luni
Denumirea componentei: Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Ocna Mureș
Codificarea componentei: AB CL-11
Tipul procedurii de atribuire: Licitatie deschisa
Denumirea autorității care a desfășurat procedura: S.C. APA CTTA S.A. Alba
Numărul și data publicării anunțului de intenție: Nu e cazul.
Numărul și data publicării anunțului de participare: Anunt participare Sistemul Electronic de Achiziții Publice : 134499 / 04.04.2012

Anunt participare Jurnalul Oficial al Uniunii Europene : 2012/S 68-112520 din 06.04.2012

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică: Contract nr. 5131 / 30.07.2012
Numărul și data publicării anunțului de atribuire: Anunt atribuire Sistemul Electronic de Achiziții Publice : 127299 / 04.08.2012

Anunt atribuire Jurnalul Oficial al Uniunii Europene : 2012/S 151-252363 din 08.08.2012

Numele câștigătorului: S.C. FIBEC S.A.
Obiectivele contractului: „Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Ocna Mureș”
Valoarea contractului la atribuire: 22.789.021,40 lei ( fara T.V.A.) respectiv 28.258.386,54 lei (cu T.V.A.)
Valoarea contractului la finalizare: 21.789.810,64 lei (fara T.V.A.) respectiv  26.880.669,69  lei (cu T.V.A.)
Perioada de execuție: 10.08.2012 – 24.06.2016
Perioada de notificare a defectelor (PND): 25.06.2016-24.06.2017