SEMNAREA CONTRACTULUI DE LUCRARI AB3-CL4

SEMNAREA CONTRACTULUI DE LUCRARI AB3-CL4 – „EXTINDERE ȘI REABILITARE REŢELE DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERAREA ALBA IULIA, LOCALITATEA PÂCLIȘA ŞI EXTINDERE REŢELE DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERAREA IGHIU, LOCALITATEA ȚELNA”

În cadrul Proiectului Regional „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Alba, 2014-2020”, cod MySMIS 110847, în data de 15.10.2018 SC APA CTTA SA ALBA a semnat contractul de lucrări „AB3-CL4. EXTINDERE SI REABILITARE RETELE DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA ALBA IULIA, LOCALITATEA PACLISA SI EXTINDERE RETELE DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA IGHIU, LOCALITATEA TELNA”, cu Asocierea HIDROCONSTRUCTIA S.A – ELECTROECHIPAMENT SRL.
Contractul în valoare 22.192.336,59 lei, fără TVA, are o durata de execuție de 24 luni de la data ordinului de incepere, plus 36 luni perioada de notificare a defectelor.
În cadrul contractului se vor executa lucrări de reabilitare si extindere a retelelor de apa si apa uzata in aglomerarea Alba Iulia, localitatea Paclisa si extindere retele de apa si apa uzata in aglomerarea Ighiu, localitatea Telna, astfel:
Localitatea Paclisa
— extinderea retelelor de distributie cu apa potabila – cca. 2,8 km,
— reabilitarea retelelor de distributie cu apa potabila – cca. 1,9 km,
— construire statie de ridicare presiune apa – 1 buc.
— extinderea retelelor de canalizare – cca. 7,5 km,
— construire statii de pompare ape uzate –  7 buc,
— construire conducte de refulare apa uzata – cca. 3,4 km
Localitatea Telna
— extinderea retelelor de distributie cu apa potabila (noi) – cca.7,9 km.
— extinderea retelelor de canalizare – cca. 4,1 km,
— construire statii de pompare ape uzate – 7 buc,
— construire conducte de refulare apa uzata – cca. 0,8 km.
Sursele de finanțare și valorile fiecărei surse, din cadrul acestui contract sunt:
– finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune în valoare de 16.872.833,51 lei, fără TVA,
– bugetul de stat în valoare de 2.581.190,67 lei, fără TVA,
– bugetul local în valoare de  397.020,90 lei, fără TVA, şi
– contribuţia societații Apa CTTA SA ALBA în valoare de 2.341.291,51 lei, fără TVA.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020
Informații suplimentare referitoare la proiect se pot obține de la SC APA CTTA SA Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Strada Vasile Goldiș, Nr. 3, Telefon: 0258.834.087, Fax: 0258.834.493, Email: office@apaalba.ro, persoane de contact: Dl. Cornel Ștefan Bardan – Director general al SC Apa CTTA SA Alba, Dl. Eugen Ioniță – Manager Unitatea de Implementare a Proiectului.