Societatea comercială Apa C.T.T.A. S.A. scoate la concurs următoarele posturi

 

Societatea comercială Apa C.T.T.A. S.A. scoate la concurs următoarele posturi

                                  pentru Sucursala Alba Iulia:

  • 2 posturi de electrician – studii medii de specialitate;
  • 2 posturi de inginer stagiar – studii superioare (instalații pentru construcții, mecanică sau electromecanică).

                             pentru Sucursala Ocna Mureş:

  • 1 post de inginer – studii superioare (mecanică, instalații pentru construcții), experiență în domeniu de minim 5 ani.

                            pentru Sucursala Blaj:

  • 1 post de inginer stagiar – studii superioare (mecanică, instalații pentru construcții sau electromecanică).

                           pentru Laboratorul de analize apă potabilă

  • 1 post de biolog – studii superioare de specialitate (licențiat în Biologie), experiența în cadrul unui laborator constituie avantaj.

ACTE NECESARE PENTRU CONCURS

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până la data de 05.10.2018, inclusiv, la sediul S.C. Apa C.T.T.A. S.A. str. Vasile Goldiş nr. 3 din Alba Iulia, birou Resurse Umane și trebuie să conțină:

  • Cerere de înscriere în concurs;
  • Copie act de identitate;
  • Copie după diploma de studii sau certificat de calificare care să ateste studiile de specialitate;
  • Curriculum Vitae;
  • Copie carnet de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în specialitate.

Concursul va consta în selecția dosarelor de înscriere, interviu cu comisia de specialitate pentru candidații care vizează posturile cu studii superioare și probă practică pentru candidații care vizează posturile de electricieni.

Informaţii suplimentare la S.C. Apa C.T.T.A. S.A. str. Vasile Goldiş nr. 3, telefon 0258/834087 interior 15 sau 33 Resurse Umane.