Stadiul realizarii operatorului regional unic
Intocmirea de proiecte pentru obtinerea de fonduri in cadrul diverselor programe europene constituie una din cele mai eficiente metode de finantare al actiunilor menite sa duca la atingerea diverselor obiective slabilite la nivel institutional sau in cadrul diverselor componente ale strategiei de dezvoltare a localitatilor judetului Alba.
In cadrul programului „PHARE 2002 – coeziune economica si sociala” exista o componenta de investitii „SAMTID – program de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii “.
Se stie ca la nivelul judetului Alba administratiile locale din municipiile si orasele: Alba lulia, Cugir, Blaj, Aiud, Ocna Mures, Teius, Zlatna, Abrud, Cimpeni, Baia de Aries si Consiliul Judetean Alba au format Asociatia APA Alba care a depus un proiect pentru a accede fonduri pe programul SAMTID. In urma evaluarii si ierarhizarii proiectelor depuse la nivel de tara, au fost selectate pentru a fi cuprinse in faza pilot proiectele depuse de asociatiile de orase din judetele: Salaj – Cluj, Botosani, Alba, Calarasi si Hunedoara.
Obiectivele programului se refera in principal la:
* dezvoltarea capacitatii institutional la nivelul administratiei publice locale prin crearea unor asociatii de orase si infiintarea unor operatori regionali puternici in sectorul alimentarii si distributiei de apa;
* realizarea unor investitii, reabilitari si modernizari in sectorul tratarii, stocarii si distributiei de apa;
* eficientizarea distributiei de apa prin eliminarea pierderilor din retea si contorizarea consumatorilor.
* tot in cadrul programului SAMTID asociatiile de orase si operatorii regionali beneficiaza de un proiect numit Mott Mac Donald, care cuprinde:
1. Pregateste Termenii de Referinta pentru intarirea institutionala si
pregatirea proietului pentru viitoare proiecte SAMTID;
2. Sprijina echipa manageriala a unitatii coordonatoare de proiect din
cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;
3. Sprijina intarirea Asociatiilor Municipalitatilor pentru a putea sa-si
delege efectiv responsabilitatile de reprezentare a proprietarilor
activelor, asistarea in implementarea contractelor de lucrari si
supervizeaza contractele de concesionare a exploatarii;
4. Sprijina intarirea Companiilor Operationale Regionale, in vederea,
imbunatatirii performantelor financiare si operationale si asigura
transferul de cunostinte referitoare la Programul de Imbunatatire
Financiara si Operationala (FOPIP);
5. Acorda asistenta in elaborarea Master Planului pentru Apa si Apa Reziduala.
Valoarea proiectului pentru judetul Alba a fost evaluata la suma de 11,6 mil. Euro, repartizata proportional pe cele 10 orase, fonduri din care 50% sunt rambursabile si 50% nerambursabile.
La nivelul judetului Alba a fost intocmita documentatia de proiect ,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in municipiile si orasele judetului Alba” cu scopul de a fi finantat din fondurile de investitii SAMTID.
In acest, moment proiectul depus a fost aprobat si a avut loc licitatia pentru executie, adjudecata de firma ESSER EMPEDOS JOINT VENTURE din Grecia, la o valoare de 7.698.795 EURO, din care valoarea totala de rambursat fiind de 3.849.398 EURO, urmand ca lucrarile sa inceapa in luna martie 2005, data pana la care va fi incheiat si contractul de finantare.
Pentru indeplinirea conditiilor stabilite accesarii programului SAMTID a fost creat operatorul regional unic SC APA C.T.T.A. SA Alba, o societate pe actiuni, in care actionarii sunt Consiliul Judetean Alba, ca actionar majoritar, si Consiliile Locale ale oraselor cuprinse in program, in urma hotararilor luate de acestea, respectiv
– s-au emis Hotarari ale Consiliilor Locale de delegare a gestiunii serviciilor de apa si canal catre SC APA C.T.T.A. SA Alba;
– s-a emis Hotarare de Consiliu Judetean Alba cu acordul de preluare de catre SC APA C.T.T.A. SA Alba a acestor servicii.
In urma hotararilor de consilii locale a fost creat operatorul regional pe structura SC APA C.T.T.A. SA Alba prin preluarea serviciilor de apa si de canalizare din orasele componente ale Asociatiei.
Capitalul social detinut al operatorului regional este detinut in proportie de 97,68% de Consiliul Judetean iar diferenta de 2,32% de Consiliile Locale, urmand ca in termen de 3 luni, structura actionariatului, prin aportul de capital al Consiliului Judetean si al consiliilor locale.
Operatorul regional nou creat are obligatia, conform legii sa obtina licenta pentru activitatea de apa si canalizare. SC APA CTTA SA Alba a demarat intocmirea documentatiei de licentiere si preconizeaza ca aceasta sa fie obtinuta in termenul legal de maxim 6 luni.
Dupa licentiere operatorul regional poate prelua serviciile de apa si canal si din celelalte localitati, unde exista aceasta activitate, bineanteles cu acordul consiliilor locale din acele localitati.
Avand in vedere faptul ca SC APA C.T.T.A. SA a preluat activitatea de apa si canal, in conditii diferite de desfasurare a activitatii privind organizarea si functionarea serviciilor de apa si de canal este necesara revizuirea preturilor de livrare a apei potabile si a tarifelor la canal, urmand ca acestea sa fie avizate de catre ANRSC Bucuresti si aprobale de catre Consiliile Locale.

Proiect finanţat prin POS MEDIU

Dezvoltarea actuală a societăţii româneşti şi globale impune noi provocări pentru administraţiile locale şi furnizorii de utilităţi publice, impunând dezvoltarea adecvată a infrastructurii pentru a răspunde acestor provocari. Nevoile de dezvoltare impun eforturi majore în termeni de resurse umane şi financiare.

Uniunea Europeană a venit în întâmpinarea acestor nevoi, în demersul de uniformizare a calităţii serviciilor şi a practicilor de protecţie a mediului, alocând resurse financiare pentru proiecte de dezvoltare la nivel local, prin instrumente financiare specifice, respectiv, Fondurile Structurale.

În România, Programul Operational Sectorial Mediu reprezintă unul dintre mecanismele prin care se concretizează Fondurile Structurale. Bugetul POS Mediu este de aproximativ 5.6 mld. Euro, din care sectorul de apă/apă uzată beneficiază de aproximativ 60%. POS Mediu este structurat pe cinci axe prioritare şi o axă referitoare la asistenta tehnică. Axa prioritară 1 vizează investiţiile pentru extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare.

În acest context, S.C. APA CTTA SA Alba beneficiază de fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”, proiect de anvergură ce se derulează pe parcursul a patru ani.

 • Contribuţia nerambursabilă UE: 80.015.446 euro – 78,41%
 • Contribuţia nerambursabilă Guvernul României: 12.237.657 euro – 11,99%
 • Contribuţia Autorităţilor locale: 1.882.716 euro – 1,85%
 • Contribuţie Beneficiar SC APA CTTA SA ALBA: 7.910.181 euro – 7,75%

Valoarea totală a proiectului este de 102.046.000 euro şi include un contract de furnizare vehicule operaţionale, trei contracte de servicii şi unsprezece contracte de lucrări.

Lista de mai jos reprezintă o descriere sintetică a acestor contracte :

Furnizare vehicule operaţionale (AB-CS-01)

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului (AB-CS-02)

Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor (AB-CS-03)

Auditul proiectului (AB-CS-04)

Staţiile de tratare a apei Petreşti, Sebeşel, Cugir, staţia de epurare Sebeş, staţia de epurare Cîmpeni (AB-CL-1):

 • Staţii tratare apă Sebeşel, Petreşti, Cugir
 • Staţia de epurare Sebeş
 • Staţia de epurare Cîmpeni

Staţia de epurare Alba Iulia (AB-CL-2)

Staţia de epurare Blaj (AB-CL-3)

Staţia de epurare Cugir (AB-CL-4)

Staţii de epurare Aiud şi Ocna Mureş (AB-CL-5)

 • Staţia de epurare Aiud (AB-CL-5.1)
 • Staţia de epurare Ocna Mureş (AB-CL-5.2)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia (AB-CL-6)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Sebeş, modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni (AB-CL-7)

 • Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Sebeş (AB-CL-7.1)
 • Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni (AB-CL-7.2)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Blaj (AB-CL-8)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cugir (AB-CL-9)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Aiud (AB-CL-10)

Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Ocna Mureş (AB-CL-11).

La nivel tehnic, proiectul urmareşte extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare din regiunea oraşelor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebes, Cugir, Ocna Mureş şi Cîmpeni, constând în principal din urmatoarele activităţi:

Reabilitarea staţiilor de tratare a apei;

Extinderea staţiilor de pompare şi a reţelelor de alimentare cu apă potabilă;

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate.

Contractele de lucrări ce se vor derula prin prezenta finanţare în judeţul Alba cuprind sisteme de captare, tratare şi distribuţie a apei, dar şi reţelele de colectare şi epurare a apelor uzate.