Lista scurta a candidatilor declarati admisi pentru etapa a doua a procesului de selectie pentru pozitia de Director general al SC APA CTTA SA ALBA

                                                                                      LISTA SCURTA

                A CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI PENTRU ETAPA A DOUA A PROCESULUI DE           SELECTIE PENTRU  POZITIA DE DIRECTOR GENERAL AL SC APA CTTA S.A. ALBA

SC DAD Expertise SRL, societate specializată în managementul si administrarea fortei de muncă, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. APA CTTA S.A Alba, ca urmare a derularii etapei 1 a procesului de selectie pentru postul de Director General al S.C. APA CTTA S.A,  prezentam mai jos, lista scurta a candidatilor selectati care indeplinesc conditiile prevazute in anuntul de selectie si au fost declarati admisi pentru etapa a doua a procesului de selectie – depunerea declaratiei de intentie si interviu:

  • Bardan Cornel Stefan;
  • Rosian Radu Calin;
  • Hategan Gheorghe;
  • Dreghiciu Ioan;

Candidatii selectati, vor depune declaratia de intentie in perioada 14-28 decembrie 2016, orele 12.00. Interviurile finale, vor avea loc in data de 29 decembrie 2016, începând cu ora 10.00, la sediul Apa CTTA SA Alba si se vor finaliza cu selectia candidatului propus sa ocupe functia de Director General.

Declaratia de intentie se va depune pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de recrutare SC APA CTTA SA ALBA/ Pozitia pentru care se aplică / Nume şi prenume candidat”, la sediul din Alba Iulia, str. Vasile Goldis nr. 3, cod poştal 510007, jud. Alba, precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail office@dad-expertise.eu .

Relaţii suplimentare cu privire la desfăsurarea selectiei si continutul dosarului pentru înscriere se obţin la telefon 0744790322,  persoana de contact Alin DUMITRU.

 

Alin DUMITRU

Administrator

SC DAD Expertise SRL