Dezvoltare multianuală

eco

Cum putem fi părtaşi la protejarea mediului înconjurător?

După cum ştim cu toţi, apa potabila pe care noi o consumăm zilnic se deversează în reţeaua de colectare a apelor menajere. Această apa trebuie la rândul ei tratată, iar aceste tratamente sunt din ce în ce mai grele. Prin urmare, este un lucru foarte important să acordăm o atenţie sporită lucrurilor pe care noi le trimitem în natură odată cu apa pe care noi o folosim.

Noi vă putem acorda câteva sfaturi pentru evitarea contaminării mediului înconjurător:

1. Mai puţin detergent folosit!

Cu toţii avem nevoie de curăţenie, dar nu este bine să facem abuz de detergenţii pe care-i folosim. De aceea sfatul nostru este ca atunci când spălaţi rufe, veselă, faianţa, gresie sau alte obiecte, ar fi bine să reduceţi doza de detergent. În locul acestor detergenţi care dăunează mediului înconjurător, puteţi folosi produse biodegradabile.
2. Putem supraveghea deversările!

Putem să evităm deversarea în reţeaua de apă uzată a substanţelor şi obiectelor periculoase pentru om şi mediu cum ar fi: produsele chimice sau toxice, obiectele solide şi ascutite şi medicamentele.

3. Cantităţile excesive de materie organică

Ingrăşămintele şi alţi nutrienţi folosiţi pentru cultivarea plantelor în ferme şi grădini pot ajunge foarte uşor în apă. Odată ajunse în apă, aceste produse încurajează creşterea plantelor şi algelor. Când aceste plante mor, se depun pe fundul apei şi microorganismele le descompun. În timpul procesului de descompunere aceste microorganisme consumă o mare parte din oxigenul dizolvat în apă, şi astfel nivelul oxigenului din apă scade în aşa măsură încât vietăţile dependente de oxigen din apa, cum ar fi peştii, mor.

4. Depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate;
5. Reciclarea tuturor materiilor reciclabile;
6. Încetarea folosirii pesticidelor, insecticidelor şi a îngrăşămintelor;
7. Încetarea folosirii subsţantelor chimice în apropierea surselor de apă;
8. Pentru spălarea automobilelor să se folosească locuri special amenajate;
9. Resturile menajere, apa rezultată în urma spălării hainelor şi a obiectelor de uz casnic să fie aruncate direct la canalizare;